Turneringsregler for Klubturnering 2016 - 17.Deltagerne indplaceres primært i 10-mands grupper efter DSU’s rating, som de er kendt af turneringslederen ved tilmeldingsfristens udløb, dog således at gruppevinderen i sidste års basis turnering har ret til at spille i en højere gruppe.
Nederste gruppe kan være mindre og evt. spille dobbelt runder eller større i en Monrad-gruppe.

 

Hver gruppe spiller 9 runder alle mod alle, dog fastlægges runder for nederste gruppe først efter at endelig tilmelding er slut.

 

I alle grupper kan der efter aftale spilles forud.

Gyldigt afbud og ønsker om ændring af spilledato skal være meddelt til og bekræftet af modparten,
samt meddelt til turneringslederen med oplysning om ny forventet spilledag.

I en Monrad-gruppe vil planlægningen af næste runde ske senest dagen efter planlagt spilledato.
Evt. ikke afviklede partier vil indgå i planlægningen af næste runde med resultatet 1-0, såfremt forventet score for partiet er over 0,70 ellers med ½-½.

Alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste spilledato for gruppen.

Ved fremmøde senere end 1 time efter fastsat starttidspunkt tabes partiet.

 

Turneringen, som er åben for alle medlemmer af DSU, rates og afvikles i øvrige forhold efter Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer, herunder ELO rating i muligt omfang.

                     

Tilmelding:

Senest søndag den 11. september 2016

via DSU’s turneringsside eller SMS til tlf. 26 25 46 31 til turneringslederen.

 

Spillested:

Nørresundby Skakklubs klublokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.

 

Spilledatoer:

15/9 – 29/9 – 27/10 – 24/11 – 8/12 2016

5/1 – 26/1 – 9/2 – 9/3 2017
Urene startes kl. 19.00

 

Betænkningstid:

For de 2 øverste grupper: 1½ time + 30 sek. pr. træk til 40 træk. Derefter 15 min. + 30 sek. pr. træk til resten af partiet.
For øvrige grupper: 1 time og 45 min. til 40 træk + 15 min. til resten af partiet.

 

Indskud:

170 kr. inkl. EMT/ELO-afgift på kr. 30,- til DSU,
dog 100 kr. for juniorer og pensionister over 64, som er medlem af Nørresundby Skakklub.

 

Præmier:

Placering og præmier afgøres ved ligestilling i point efter korrektion m.m.
(se præmiergrupper)
Fastsættes endeligt efter 1. runde.

 

Turneringsleder:

Svend Aage Sørensen, Nørresundby – tlf. 2625 4631

Arne Hove, Nørresundby – tlf. 5151 0666
Ass. Mogens Hermansen, Nørresundby – tlf. 4188 2200

Turneringskomite:

Jens Riis, Sæby
Bjarne Sønderstrup, Aalborg
Svend Pedersen, Nørresundby